Et organ for veteranenes sak

Et øyeblikk – En evighet er et privat initiativ med støtte og forankring i Forsvaret og veteranorganisasjonene. Prosjektet er et non-profit foretak og et evt. overskudd skal tilbakeføres til veteransaken. Intiativtakere er Viggo Gundersen sammen med en rekke dedikerte veteraner og forsvarsvenner.

I overkant av 120.000 norske soldater, kvinner og menn, har deltatt i fredsbevarende og fredsopprettende oppdrag i FN- og NATO regi (INTOPS). I tillegg, og i de fleste tilfeller på siden av disse ”regulære” veteranene, kommer personell som har tjenestegjort i forsvarets forskjellige spesialavdelinger, og som på grunn av egenarten ved disse operasjonene ikke passer inn i organisasjonene til ordinære INTOPS-mannskaper.

Norske soldater har utvist stort mot og profesjonalitet i krevende situasjoner. Selv om suksess-historiene er noe vi ønsker å fokusere på, må vi ikke glemme de kostbare -erfaringene vi også har med oss videre. Vi må minnes de som har ofret livet. Vi må støtte de som kom hjem med fysiske skader, og vi må erkjenne at mange fortsatt sliter med å finne tilbake til den normaliteten de så for seg her hjemme. De aller fleste har likevel komme tilbake med styrket personlighet, kompetanse og nye perspektiver på livet. De har tjenestegjort på land, til sjøs og i luften.  Noen få har blitt hedret og æret som krigshelter. Felles for alle er at de ga seg ut på noe de ikke kunne kjenne utgangen av. Viljen til å yte det lille ekstra for at andre også skal få nyte den freden og friheten vi her hjemme kanskje tar for gitt er uansett den samme. Denne viljen kan vi ikke fornekte de som reiste ut, og vi må ikke tillate oss å glemme dem, de må få fortelle sin historie fra egen munn.

«Det er mange likheter mellom de som kjempet mot nazistenes okkupasjon, og oss som ivaretar operasjoner i utlandet på vegne av Norge. Den kunnskap de den gang tilegnet seg og de erfaringer de fikk, er direkte overførbare til situasjoner vi opplever i tjeneste i utlandet i dag. Jeg opplever at selv om våre krigserfaringer er adskilt med rundt 70 år, har vi noe til felles: Vi er krigsveteraner, og står fram når det kreves. Det er vår oppgave».

Jørg Lian, innehaver av Krigskorset med Sverd

Våre samarbeidspartnere

Helt fra begynnelsen av prosjektet har Et øyeblikk – En evighet fått støtte fra NORWEGIAN AVIATION & DEFENSE GROUP.

Vi er svært stolte av det våre samarbeidspartnere utretter, og setter stor pris på at Norwegian Aviation & Defence Group ønsker å fremheve innsatsen våre soldater har gjort for nasjonen i misjoner ute, og for å verne frihet og demokratiske verdier her hjemme.

Sønstebyfondet har nedfelt i sine statutter at de skal støtte informasjonsarbeid for å verne om våre demokratiske verdier, herunder øke forsvarsviljen i befolkningen.

I tillegg skal fondet arbeide for å hedre våre krigsveteraner. Et øyeblikk – En evighet er stolte og takknemlige for den støtten vi har fått til oppstarten og videre drift av Sønstebyfondet. Både det økonomiske bidraget og den anerkjennelsen fondet har gitt har vært uvurderlig i oppstarten av prosjektet. Vi er glade for å ha oppfylt tilliten og fått på plass en levende kanal som viser og gir anerkjennelse til den innstasen våre veteraner har lagt ned på vegne av Norge.

Et øyeblikk – En evighet har siden oppstart fått god støtte fra Norges Rederiforbund.

Dette er den ledende arbeidsgiver-, beredskaps- og interesseorganisasjonen for norsktilknyttede rederivirksomheter.

Rederiene alene skaper verdier for nærmere 90 milliarder kroner årlig. Rederiforbundets 130 medlemmer har 1400 skip og rigger verden over. De sysselsetter omlag 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra omkring 50 forskjellige nasjoner. Nylig lanserte forbundet at deres medlemmer satser tungt på det grønne skiftet, og at den norske maritime næringen vil gå i bresjen for denne omstillingen.

Les mer om dette her: VI ER I GANG MED DET GRØNNE SKIFTET

Siden 1935 har DNK sørget for at vår handelsflåte har fått tilstrekkelige forsikringsordninger i møte med krig og terrorisme.

Vi er svært takknemlige for at DNK støtter vårt prosjekt og bidrar til at våre soldater får fortelle sine historier som til sammen er en viktig del av vår felles historie.

Et Øyeblikk – En evighet er etablert i 2019 og publiserer i henhold til Fagpressens redaktørplakat og Vær-varsom-plakaten. Alt materiell følger og er beskyttet av Lov om redaksjonell fridom i media. Henvendelser angående våre publiseringer kan rettes direkte til post@enevighet.no Det er under ingen omstendigheter lov å kopiere og videredistribuere materiell hentet fra våre hjemmesider, herunder tilstøtende sider som andre plattformer på sosiale medier eller som ligger under vårt navn i strømmetjenester. Dette gjelder helt eller delvis gjengivelse av tekst, bilder lyd eller video. Alt materiale publisert på våre sider er sendt til intervjuobjekter for gjennomsyn/høring, Det er i hvert enkelt tilfelle gjort en verifisering av innholdet for å bekrefte at innholdet er rettskaffent og så historisk korrekt som åpne kilder kan bevitne.

Ansvarlig redaktør: Tom Amriati-Løvås
Ansvarlig utgiver: Et øyeblikk – En evighet
Produsert for Et øyeblikk – En evighet av CSE AS