Hjemmefra: I en militær familie, tjenestegjør alle! Frederikke forteller.

Frederikke måtte få hverdagene til å fungere da yrkesoffiseren hun giftet seg med var på en rekke deployeringer. Lange måneder der hverdagsdramaer som barnefødsler og merkedager var i skyggen av militære operasjoner i andre verdensdeler. Hør en åpenhjertig historie hjemmefra der Frederikke forteller om hvilken innstilling som kreves for å klare kravene til et fungerende hjem, oppdra barn og en sivil arbeidsplass mens ektefellen er på oppdrag for Norge.

 

 

Medvirkende:
Frederikke Bang Lysgård
Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet
Foto: Privat