Bygning 1: Pansertroppsjefen

 

Silje Johansen Willassen har vært involvert  en rekke fiendekontakter og skuddvekslinger gjennom to kontingenter til Afghanistan. Det sterkeste øyeblikket var likevel da hun måtte behandle skadde sivile kvinner og barn etter et selvmordsangrep. Som sjef for en pansertropp var hun også deployert i Litauen som en del av NATO-støttede Enhanced Forward Precense.  Her reflekterer hun over rollen som befal og som kvinne i et mannsdominert yrke.

 

Medvirkende:
Rittmester Silje Johansen Willassen
Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet
Foto: Privat